استقبال از دانشجویان

استقبال از دانشجویان تازه وارد در فرودگاه های آلمان و همراهی آنان در روزهای اول

بعد از مشخص شدن محلی برای اسکان، کارهای ضروری دیگری هست که باید هرچه سریعتر در بدو ورود به آنها پرداخته شود. این کارها عبارتند از:

  • ثبت نام در دانشگاه با داشتن پذیرش در دست
  • مراجعه به اداره ثبت(Meldestelle) برای ثبت نام و محل زندگی و دریافت گواهی آن(Meldebescheinigung)
  • مراجعه به بانک با به همراه داشتن Meldebescheinigung برای باز کردن حساب و واریز پول به حساب(۸۰۰۰ یورو)
  • مراجعه به اداره خارجیان (Ausländerbehörde) با در دست داشتن گواهی بانک و Meldebescheinigung جهت تمدید ویزای سه ماه که از سفارت آلمان در تهران دریافت شده به اقامت یک یا دو ساله در ایالت مربوطه

لازم است که هر چه سریعتر این امور صورت گیرد تا بتوان چنانچه مشکلی وجود دارد از حداکثر مدت ویزا سه ماه اولیه برای رفع آن مشکل استفاده کرد.

استفاده از تجربه دانشجویانی که در این شهر ها ساکن هستند میتواند کمک بزرگی برای کسانی باشد که بدون تسلط کامل به زبان و تجربه در این نوع مسائل برای اولین بار وارد آلمان می شوند.

هزینه روز اول و استقبال در فرودگاه: ۱۵۰ یورو

هزینه هر روز اضافی و همراهی کردن: ۶۰ یورو

شما می توانید قبل از سفر با شخص مورد نظر در آلمان تماس داشته باشید و با او آشنا شوید. چنانچه شما در روزهای پایانی هفته(شنبه و یکشنبه) و یا بعد از ساعت اداری به خوابگاه خود برسید می توان تحویل کلید خوابگاه خود را قبلا در ساعات اداری از طریق شخصی که وظیفه همراهی شما را به عهده دارد، ترتیب دهید.